Rapporter

Private barnehager

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 17.01.2020

De fleste private barnehager benytter offentlig tilskudd i tråd med barnehageloven, men for enkelte barnehager er bruk av midler grunnlag for oppfølging.

 

.