Rapporter

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 17.01.2020

Kommunens tilskuddsordninger oppleves lite samordnet og rettferdigheten av tilskuddsordningene kan forbedres.

 

.