Rapporter

Skolemiljø i Stavanger kommune

Publisert: 25.09.2023 Oppdatert: 20.12.2023
De fleste innmeldte skolemiljøsakene blir håndtert raskt, bare noen dager etter at de foresatte tar kontakt med skolen. Plikten til å følge med, gripe inn og varsle rektor overholdes derimot ikke i flere saker.
.