Rapporter

Klima- og energiplan

Publisert: 05.09.2019 Oppdatert: 27.09.2019

Kommunen har fulgt opp nokon av tiltaka i klima- og energiplanen, mens andre tiltak ikkje er fulgt opp.

.