Rapporter

Tilpassa opplæring og spesialundervisning

Publisert: 31.01.2024 Oppdatert: 01.02.2024
For å sikra alle elevar eit tilfredsstillande læringsutbytte, har Etne kommune utarbeida detaljerte rutinar som involverer både skule, PPT og elev/ føresette. Men kommunen kan bli betre til å følgje desse rutinane.
.