Rapporter

Tiltak rettet mot risikoutsatte barn og unge

Publisert: 04.12.2019 Oppdatert: 17.01.2020

Kommunen har gode verktøy for å skaffe seg oversikt og et tett samarbeid med politiet. Men flere bekymringsmeldinger til barnevernet som omhandler barn med rusproblematikk, og flere ensomme elever på ungdomstrinnet, bekymrer.

 

.