Rapporter

Tiltak retta mot risikoutsette barn og unge

Publisert: 03.02.2020 Oppdatert: 05.02.2020

Time kommune er kjenneteikna av eit tett tverrfagleg samarbeid og gjennomføring av systematiske spørjeundersøkingar. Eit viktig funn frå Ungdata-undersøkinga er ei auke i talet på unge einsame.

.