Rapporter

Samarbeid skole og PPT

Publisert: 10.02.2023 Oppdatert: 14.02.2023
Etter en lang periode med en lite tilgjengelig PP-tjeneste, fungerer nå samarbeidet mellom skolen og PPT godt.
.