Rapporter

Offentliggjort: 01.10.2021

Evaluering av Storhaug Unlimited

For relativt beskjedne midler har nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited mobilisert ildsjeler og tilrettelagt for utvikling av nye sosiale entreprenørskap på Storhaug. Satsningen på sosialt entreprenørskap inngår i områdesatsningen som Stavanger kommune i samarbeid med staten gjennomfører på Storhaug.
Offentliggjort: 08.09.2021

Tidlig innsats

Kommunen har fokus på å bygge opp en kollektiv kompetanse blant personale i barnehagene som skal bidra til at barnehagene oppdager barn som trenger hjelp og støtte og til å kunne handle på et tidlig tidspunkt. Skolene kan i større grad systematisere arbeidet med tidlig innsats og intensiv opplæring for elever med faglige utfordringer.
Offentliggjort: 01.07.2021

Flere nyansettelser for å styrke vårt fagmiljø!

Til høsten blir vi enda flere og vi har gleden av å presentere 3 nye ansatte.

Offentliggjort: 01.07.2021

Vi får ny leder for forvaltningsrevisjon!

Til høsten får vi ny leder for forvaltningsrevisjon. 
Offentliggjort: 01.07.2021

Nye eiere fra 01.07.2021

Fra og med 1. juli 2021 er kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Sveio, Etne, Bokn og Utsira gått inn som eiere i Rogaland Revisjon IKS.