Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

risiko-for-misligheter-og-korrupsjon

19.10.2020

Kommunen har ikke kartlagt risiko for korrupsjon.

larlingeordningen-rogaland-fylkeskommune

15.10.2020

Det har vært en økning i antall lærlinger som fullfører et fagbrev. Oppfølgingen av selvstendige...

bpa-ordningen

12.10.2020

Veldig fornøyde brukere og kraftig bruker- og utgiftsvekst. Kommunen er ansvarlig for kvaliteten i BPA-tjenesten, men vet...

integrering-av-flyktningar

07.09.2020

Blant dei busette dei seinare åra har fleire enn tidlegare høgare utdanning frå heimlandet. Dette slår...

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas