Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

leve-hele-livet-stavanger
Leve hele livet Stavanger

18.06.2019

Kommunen har lykkes relativt godt med å implementere Leve HELE LIVET ute i tjenestene, men vi finner store forskjeller...

integrering-i-bjerkreim-kommune
Integrering i Bjerkreim kommune

17.06.2019

Mange analfabeter blant flyktningene fører til økte sosialhjelpsutgifter, fordi staten forutsetter en raskere vei...

krisehandtering-og-beredskap-i-lund-kommune
Krisehåndtering og beredskap i Lund kommune

12.06.2019

Svært få kontrollerte virksomheter har en egen ROS-analyse, alle har en beredskapsplan, men få har øvd...

hverdagsmestring-innen-pleie-og-omsorgstjenester
Hverdagsmestring innen pleie- og omsorgstjenester

06.06.2019

Kommunen har lykkes godt i dette arbeidet og hverdagsmestringen begynner å bli godt forankret i hjemmesykepleien, både

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas