Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

informasjonssikkerhet-stavanger-kommune

22.05.2023

Kommunen har et gjennomgående styringssystem for informasjonssikkerhet, men det er få ansatte som har...

forholdet-mellom-administrasjon-og-politikk-i-sandnes-kommune

16.06.2023

Hovedinntrykket er at samspillet mellom administrasjonen og de folkevalgte i Sandnes kommune fungerer godt. Administrasjonen har...

begrunnelser-potensial-og-begrensninger-for-heltidskulturen-i-ha

07.06.2023

Funn tyder på at kommunens heltidssatsing har hatt effekt. Frivillig deltid kan derimot se ut til å være...

barn-i-lavinntektsfamilier

06.06.2023

Andelen barn med vedvarende lav inntekt har økt mer i Randaberg enn Rogalandskommunene. Det overordnede målet i...

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas