Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

skolefritidstilbudet

20.06.2022

Fornøyde foreldre, men skolefritidstilbudet varierer mye fra SFO til SFO. 

avvik-rapportering-og-laring

15.06.2022

Kommunen har system og rutiner for å behandle avvik. Terskelen for å melde avvik bør bli lavere, for å...

effektivisering-forbedring-og-tjenestetilpasning

09.11.2021

Tysvær bruker mye penger på dyre helse- og omsorgstjenester og lite på forebyggende tiltak og forventningene til

oppfolging-av-enslige-mindrearige-flyktninger

28.02.2022

Fornøyde ungdommer, brukermedvirkningen er godt ivaretatt, men organiseringen av feltet fungerer ikke så godt.

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas