Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

skifte-leder-forvaltningsrevisjon

27.02.2024

Silje Nygård skal overta som kommunalsjef  Barn og unge i Klepp kommune. Bjørn G. Sæbø overtar...

forebygging-og-oppfolging-av-sykefravar

22.02.2024

Det er store variasjoner i  det systematiske HMS-arbeidet i Strand kommune. Arbeidet med å forebygge og...

arbeidsmijo-bokn-skole

21.02.2024

Bokn kommune har et forbedringspotensial når det gjelder det systematiske HMS-arbeidet på Bokn skole. Det er...

effektivisering-og-innsparing

08.02.2024

Fylkeskommunen har lykkes med å håndtere de vedtatte innsparingskravene. Det har oppstått noen utilsiktede...

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas