Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

kommunens-tjenester-til-innbyggere-med-rus-og-psykiske-helseproblemer

10.12.2021

Mestringsenheten har høy grad av brukerinvolvering og når ut til stadig fler med relativt få ressurser

informasjonssikkerhet

25.11.2021

Fylkeskommunen har utarbeidet flere nye rutiner som høyner kvaliteten på informasjonssikkerhetsarbeidet. Det...

ledige-stillinger

10.12.2021

Vi trenger flere dyktige medarbeidere!

kritisk-kompetanse

05.11.2021

I hovudsak har Suldal kompetansen som trengst, men kommunen manglar fastlegar og slit med å fylle sjukepleiarvikariat....

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas