Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

avvikssystemet

13.05.2024

Sokndal kommune har et avvikssystem, men det er en svakhet at ikke alle ansatte har egen tilgang til systemet. Det kan også...

maloppnaelse-knyttet-til-miljo-og-klima

10.05.2024

Disse forvaltningsrevisjonene tar for seg ulike aspekter ved organisering, rapportering og oppfølging av Haugesund kommunes

spesialundervisning-og-grunnleggende-ferdigheter-i-skolen

07.05.2024

Mangelfull evaluering og oppdatering av individuell opplæringsplan gjør at det er vanskelig å vite hvordan...

vedlikehold-av-kommunal-bygningsmasse

06.05.2024

Tidligere forvaltningsrevisjon er fulgt opp av kommunen ved at det er utarbeidet vedlikeholdsstrategi, hvor vurdering av salg er...

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas