Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

handtering-av-koronapandemien

18.10.2021

Stavanger kommune har gjort en solid innsats i sin håndtering av koronapandemien. Smitteutbrudd er effektivt slått...

evaluering-av-storhaug-unlimited

01.10.2021

For relativt beskjedne midler har nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited mobilisert ildsjeler og tilrettelagt for utvikling av nye

kompetanse-samhandling-og-nyttiggjoring

15.04.2021

Fylkeskommunen har et uutnyttet potensial når det gjelder bruk kompetanse på tvers av avdelinger og enheter. En bedre...

tidlig-innsats1

08.09.2021

Kommunen har fokus på å bygge opp en kollektiv kompetanse blant personale i barnehagene som skal bidra til at...

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas