Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

virkninger-av-tidligere-gjennomforte-forvaltningsrevisjonsprosjekter

22.01.2021

Blir forvaltningsrevisjoner fulgt opp av rådmannen og administrasjonen? En undersøkelse av seks tidligere...

mva-kompensasjon-svommehaller

21.12.2020

Finansdepartementet har kommet med en ny fortolkning som gjelder mva-kompensasjon ved bygging og drift av kommunale...

nav-organisering

11.12.2020

I perioden 2016-19 har andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år gått ned fra 7,4 til 6,2...

oppfolging-av-henvendelser-til-kommunen

27.11.2020

Innbyggerne er godt fornøyd med kontakten med kommunen totalt sett, men de er minst fornøyd med kontakten med...

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas