Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

ressurskrevende-brukere

24.05.2022

Tjenestemottaker involveres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester, men kommunen bør styrke dokumentasjonen av...

psykiske-helsetjenester-og-rusvern

07.04.2022

Kommunen har et behov for en sterkere koordinering av tjenestene, for å sikre helhetlige, effektive og målrettede...

skolefritidstilbudet

20.06.2022

Fornøyde foreldre, men skolefritidstilbudet varierer mye fra SFO til SFO. 

avvik-rapportering-og-laring

15.06.2022

Kommunen har system og rutiner for å behandle avvik. Terskelen for å melde avvik bør bli lavere, for å...

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas