Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

arbeid-med-innsparinger-i-strand-kommune

04.05.2023

Hvordan jobber Strand kommune for å finne mulige innsparingstiltak og hvordan vurderer de konsekvensene av tiltakene?

innkjop-i-lund-kommune

18.04.2018

Vi finner betydelige brudd på regelverket og kommunens reglement er ikke oppdatert etter lovendringene.  

omradeloft-i-kvernevik

16.05.2023

Flere levekårsutfordringer i Kvernevik enn resten av Madla kommunedel, men folk er fornøyde med området.

oppfolging-av-politiske-og-administrative-vedtak

07.09.2022

Kvitsøy kommune har i hovedsak har et betryggende system for vedtaksoppfølging.

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas