Vi utfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og løpende rådgivning - med utgangspunkt i vår kompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.

Aktuelt

kompetanse-samhandling-og-nyttiggjoring

15.04.2021

Fylkeskommunen har et uutnyttet potensial når det gjelder bruk kompetanse på tvers av avdelinger og enheter. En bedre...

tidlig-innsats1

08.09.2021

Kommunen har fokus på å bygge opp en kollektiv kompetanse blant personale i barnehagene som skal bidra til at...

nye-eiere-fra-01-07-2021

01.07.2021

Fra og med 1. juli 2021 er kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Sveio, Etne, Bokn og Utsira...

vi-far-ny-leder-for-forvaltningsrevisjon

01.07.2021

Til høsten får vi ny leder for forvaltningsrevisjon. 

Kontakt oss

Rogaland Revisjon IKS
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon: 40 00 52 00

Pressekontakt: Rune Haukaas