Eiere/Representantskapet

Representantskapet er Rogaland Revisjons høyeste organ. Det består av en representant fra hver av våre eierkommuner. Rogaland Revisjon eies av 24 kommuner i Rogaland samt Rogaland fylkeskommune. 

Våre eiere: