Forvaltningsrevisjon

Fungerer barnevernstjenesten slik den skal? Hva med eldreomsorgen? Eller hva med byggeprosjektene som viste seg å bli langt dyrere enn antatt?

Dette er typiske temaer for forvaltningsrevisjon. Andre eksempler kan være håndtering av mobbesaker, klimagassutslipp eller rusproblematikk. Forvaltningsrevisjon handler om å gi en objektiv vurdering av slike tema fra et uavhengig ståsted. Bredden i prosjektene vi utfører er stor og speiler kommunenes kompleksitet.

I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil vi normalt gjennomgå dokumentasjon, innhente statistikk og foreta intervjuer av f.eks beslutningstakere, ansatte og brukere av en tjeneste. Når vi gjennomfører slike prosjekter er det viktig for oss å innhente informasjon fra flere ulike kilder og perspektiver.

Vårt siktemål i slike prosesser er alltid å legge til rette for læring og forbedring.