Rapporter

vedlikeholdsetterslep-kommunale-bygg-stavanger
Offentliggjort: 28.12.2018

Vedlikeholdsetterslep - kommunale bygg - Stavanger

Kommunen bør utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikeholdet inngår. 

 

salget-av-dale-eiendommen-rogaland-fylkeskommune
Offentliggjort: 06.12.2018

Salget av Dale-eiendommen, Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunen bør utarbeide en instruks for hvordan salg av eiendommer skal foregå.

eierskapsforvaltning-rogaland-fylkeskommune
Offentliggjort: 06.12.2018

Eierskapsforvaltning - Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunen bør forbedre styrevalgsprosessen, spesielt for vesentlige selskaper.

dementavdelingen-i-strand-kommune
Offentliggjort: 06.12.2018

Dementavdelingen i Strand kommune

Betydelige budsjettoverskridelser over tid, høyt sykefravær er den viktigste årsaken.

skolehelsetjenesten-i-stavanger-kommune
Offentliggjort: 21.11.2018

Skolehelsetjenesten i Stavanger kommune

Kommunen mangler 24 årsverk for å nå bemanningsnormen, og tilbudet om psykisk helsehjelp til barn og unge er ikke godt nok.