Rapporter

Offentliggjort: 01.07.2021

Flere nyansettelser for å styrke vårt fagmiljø!

Til høsten blir vi enda flere og vi har gleden av å presentere 3 nye ansatte.

Offentliggjort: 01.07.2021

Vi får ny leder for forvaltningsrevisjon!

Til høsten får vi ny leder for forvaltningsrevisjon. 
Offentliggjort: 01.07.2021

Nye eiere fra 01.07.2021

Fra og med 1. juli 2021 er kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Sveio, Etne, Bokn og Utsira gått inn som eiere i Rogaland Revisjon IKS.

Offentliggjort: 30.06.2021

Vi har flyttet til Stavanger sentrum

I mai startet vi innflytting i Strandkaien 36 midt i Stavanger sentrum.

Offentliggjort: 18.06.2021

Håndteringen av koronautbruddet

Sandnes har håndtert koronapandemien på en meget god måte, til tross for at en ikke så for seg en krise av et slikt omfang i planverket.