Rapporter

leve-hele-livet-stavanger
Offentliggjort: 18.06.2019

Leve hele livet Stavanger

Kommunen har lykkes relativt godt med å implementere Leve HELE LIVET ute i tjenestene, men vi finner store forskjeller mellom helse- og sosialdistriktene.

Les hele rapporten her.

 

integrering-i-bjerkreim-kommune
Offentliggjort: 17.06.2019

Integrering i Bjerkreim kommune

Mange analfabeter blant flyktningene fører til økte sosialhjelpsutgifter, fordi staten forutsetter en raskere vei til økonomisk selvstendighet enn hva som er realistisk.

Les hele rapporten her.

krisehandtering-og-beredskap-i-lund-kommune
Offentliggjort: 12.06.2019

Krisehåndtering og beredskap i Lund kommune

Svært få kontrollerte virksomheter har en egen ROS-analyse, alle har en beredskapsplan, men få har øvd på beredskapsplanen.

Les hele rapporten her.

hverdagsmestring-innen-pleie-og-omsorgstjenester
Offentliggjort: 06.06.2019

Hverdagsmestring innen pleie- og omsorgstjenester

Kommunen har lykkes godt i dette arbeidet og hverdagsmestringen begynner å bli godt forankret i hjemmesykepleien, både som grunntanke og arbeidsform.

Les hele rapporten her.

skolehelsetjenesten-i-finnoy-kommune
Offentliggjort: 28.05.2019

Skolehelsetjenesten i Finnøy kommune

Skolehelsetjenesten i Finnøy ivaretar i stor grad de oppgavene som tilligger tjenesten.

Les hele rapporten her.