Strategi

Visjon: Vi forbedrer offentlig sektor

Formål 

Vi har som formål å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for eierkommunene. Selskapet skal i tillegg utføre andre revisjonsoppdrag og gi råd og veiledning til eierkommunene i enkeltsaker. Samarbeidet med Rogaland Revisjon skal bidra til mer effektiv verdiskapning og god forvaltning av fellesskapets ressurser for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi skal bidra til en positiv utvikling for lokalsamfunnet, hvor eierkommunenes ressurser forvaltes til det beste for fellesskapet.

Gjennom de tjenestene vi utfører vil vi bidra til å forme samfunnet. Regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon skal gi grunnlag for å foreta kvalifiserte beslutninger når fellesskapets ressurser skal forvaltes. 

Verdigrunnlag

-  Vi øker tilliten til offentlig sektor gjennom arbeidet vi utfører

-  Vi er en uavhengig og engasjert utviklingspartner

-  Vi har integritet og mot til å håndheve det regelverket vi er satt til å forvalte

-  Vi er tilgjengelige og samarbeider med en høy etisk standard

-  Vi er et framtidsrettet og kompetent fagmiljø


Strategidokumentet ligger her.