Styret

Styrets medlemmer:

Kari Raustein - styreleder

Fride Solbakken - styremedlem

Kristoffer Nagell-Dahl - styremedlem

Eivind Enoksen - styremedlem

Elisabeth Lerstøl Oftedal - styremedlem

Svein Kvalvåg - styremedlem (ansattes representant)