Styret

Styrets medlemmer:

Kari Raustein - styreleder

Eivind Enoksen - nestleder

Kristoffer Nagell-Dahl - styremedlem

Elisabeth Lerstøl Oftedal - styremedlem

Elisabeth Haldorsen - styremedlem

Edith Sætrevik - styremedlem (ansattes representant)

 

Møteplan 2023:

06. mars

11-13. juni

04. september

16. oktober

11. desember