Styret

Styrets medlemmer:

Kari Raustein - styreleder

Eivind Enoksen - nestleder

Kristoffer Nagell-Dahl - styremedlem

Elisabeth Lerstøl Oftedal - styremedlem

Elisabeth Haldorsen - styremedlem

Edith Sætrevik - styremedlem (ansattes representant)

 

Møteplan 2023:

08. mars

14-16. juni

06. september

29. november