Rapporter

Offentliggjort: 31.12.2023

Eierskapskontroll Lund kommune

Kommunen har i de siste foregående årene ikke prioritert eierskapsforvaltningen. Verken eierskapsmelding og overordnede eierstrategier er revidert siden 2016. Kommunens rutiner for selskapsrapportering fremstår som uklare og fører til at selskapenes rapporteringspraksis, når det gjelder form og hyppighet, er ulik.
Offentliggjort: 20.12.2023

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge i Sola

De fleste brukerne er fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Nesten 50 prosent av tiendeklassingene i Sola vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter. Både tiendeklassingene og brukerne mener at tilbudet bør markedsføres bedre.

Offentliggjort: 01.12.2023

Kapasitet- og kompetanseutnyttelse innen pleie og omsorg

Kapasiteten ved omsorgssentrene ser ut til å være nokså god, men turnuslogistikken er sårbar. Det er nokså laber interesse for kompetansehevende tiltak - spesielt videreutdanning.

Offentliggjort: 30.11.2023

Eierskapskontroll

Kommunen har i de siste foregående årene ikke prioritert eierskapsforvaltningen. Verken eierskapsmelding og overordnede eierstrategier er revidert siden 2016. Kommunens rutiner for selskapsrapportering fremstår som uklare og fører til at selskapenes rapporteringspraksis, når det gjelder form og hyppighet, er ulik.
Offentliggjort: 17.10.2023

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge

De fleste brukerne er veldig fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Et mindretall opplever at tilbudet ikke er tilstrekkelig og ønsker et mer langvarig og intensivt kommunalt tilbud. De mener at BUP har hevet sin terskel for å gi hjelp, og at det skal være svært alvorlig for at barna skal få oppfølging fra BUP. Over 40 prosent av tiendeklassingene i Stavanger vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter.